Greek | Μετάφραση

Greek | Μετάφραση
Greek | Μετάφραση  

Διερμηνεία

Αν μιλάτε μια γλώσσα εκτός της αγγλικής και χρειάζεστε βοήθεια για να καταλάβετε ένα θέμα, γράμμα, έκθεση ή άλλη μορφή αλληλογραφίας από το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Τηλεφωνική Υπηρεσία Διερμηνέων (TIS National).

Η Τηλεφωνική Υπηρεσία Διερμηνέων (TIS National) θα συντονίσει μια τριμερή τηλεφωνική συνδιάλεξη, όπου Υπάλληλοι της Εξυπηρέτησης Πελατών του Δήμου θα μπορούν να προσφέρουν βοήθεια
μέσω διερμηνέα.

Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών του Δήμου. Αν τα αγγλικά σας είναι πολύ περιορισμένα, θα ήταν χρήσιμο να σας συνοδεύσει ένας φίλος ή συγγενικό σας
πρόσωπο για να βοηθήσει ως διερμηνέας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει επίσης κάποιους υπαλλήλους που μιλούν γλώσσες εκτός της αγγλικής. Ίσως να μπορούν να σας εξυπηρετήσουν με τη γλώσσα και να σας βοηθήσουν σε θέματα που αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τοποθεσία

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
Bankstown
Upper Ground Floor
Bankstown Civic Tower
66 - 72 Rickard Road (Corner of Jacob
Street)
Bankstown NSW 2200

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
Campsie
137 Beamish Street
Campsie NSW 2194

Ώρες λειτουργίας

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
Bankstown: 8.30πμ -5μμ Δευτέρα έως
Παρασκευή
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
Campsie: 9πμ -5μμ Δευτέρα έως
Παρασκευή

The City of Canterbury Bankstown acknowledges the traditional custodians of the land, water and skies of Canterbury-Bankstown, the Darug (Darag, Dharug, Daruk, Dharuk) People. We recognise and respect Darug cultural heritage, beliefs and relationship with the land. We acknowledge the First Peoples’ continuing importance to our CBCity community.